گریه کردن پسرها!

اکثر پسرها فکر می کنن نباید گریه کنن! چون در این سن به آن‌ها می‌گویند حالا که مرد شدی دیگه نباید گریه کنی