پرتاب موشک ماهواره بر از هواپیما به‌زودی توسط ویرجین اوربیت

پرتاب موشک ماهواره بر از هواپیما به‌زودی توسط ویرجین اوربیت

شرکت ویرجین اوربیت امیدوار است تا سال آینده موشک ماهواره‌بر خود را با استفاده از هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ تغییریافته‌اش به مدار زمین ارسال کند تا زمان و هزینه ارسال ماهواره به مدار را کاهش دهد.