شماره تلفن و حساب بانکی خانواده ی ادا

ادا دختر دوازده ساله ی است که ۲۳ روز قبل رادیو آزادی از وضعیت زندگی اش گزارش تهیه کرد.
پس از نشر گزارش، شماری از مخاطبان رادیو آزادی تقاضای برقراری ارتباط با خانواده ی این دختر را کردند.
در اینجا ادا شماره تلفن و اکونت بانکی خانواده اش را شریک کرده است.
ویدیو و ایدیت ابراهیم صافی