حریص بمانید و ابله!

 آقای خاص دنیای فناوری ویژگی های زیادی داشت که او را از بقیه جدا می‌کرد چه ایده و ابتکار های تازه اش و چه طرز لباس پوشیدن و ظاهر ساده‌اش