۲ کشته در تصادف جاده شاهین دژ

برخورد ۲ خودرو سواری پیکان در پنج کیلومتری جاده شاهین دژ به تکاب ۲ کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.