همه رباتها بالاخره ما رو می کشند؟ این درسته؟

افرادی مثل الون ماسک میگن که هوش مصنوعی میتونه از بمب اتم هم خطرناک تر باشه(گفتن میتونه نه حتما). مشکلی که اونها نگرانش هستن مشکل کنترل کامپیوترهاس