خدمات دولت به مناطق زلزله زده کم نظیر و در مواردی بی نظیر بوده است

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه گفت: خدمات دولت به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه کم نظیر و در مواردی بی نظیر بوده است.